تسهیلات لیزینگ

تسهیلات لیزینگ

گروه پیشرو دیزل کوار جهت حمایت هرچه بیشتر از مشتریان خویش ضمن ارائه محصولات و خدمات کیفی، با هماهنگی سازمانهای مالی معتبر نسبت به معرفی و اعطای تسهیلات مالی و لیزینگ مطلوب جهت هر مشتری اقدام می نماید تا بدین ترتیب رونق افزون تری در بازار تجارت خودروهای نو و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای را رقم بزند. انعطاف پذیری این گروه در تسهیلات مالی منجر به فروش قابل ملاحظه ای از محصولات اروپایی گشته و لذا تلاش می گردد این روند کماکان در سیاست گذاری فروش ادامه یافته و بهبود مستمر یابد.